ČAĐA

Čađa je nusproizvod procesa pirolize.

U Hali karbona dovršavamo proizvodnju krajnjih proizvoda.

Čađa se upotrebljava kao pigment, te u proizvodnji gumenih i plastičnih materijala.

© 2017 Reneteh Ogulin d.o.o.

info@reneteh.eu

Homepage         Contact