DRVENI UGLJEN

Drveni ugljen je nusproizvod procesa pirolize.

U Hali karbona dovršavamo proizvodnju krajnjih proizvoda.

Drveni ugljen ima šrok spektar primjene:

- grijanje i grijači proizvodi

- pročišćavanje vode

- industrija metala

- kemijska industrija

- poljoprivreda

I puno drugih.

© 2017 Reneteh Ogulin d.o.o.

info@reneteh.eu

Homepage         Contact