DRVENI UGLJEN

Drveni ugljen je nusproizvod procesa pirolize.

U Hali karbona dovršavamo proizvodnju krajnjih proizvoda.

Drveni ugljen ima šrok spektar primjene:

- grijanje i grijači proizvodi

- pročišćavanje vode

- industrija metala

- kemijska industrija

- poljoprivreda

I puno drugih.

Charcoal