ELEKTRIČNA ENERGIJA

Proizvedena električna energija, 4,9 MWe, isporučuje se distribucijskom sustavu.

Ostala proizvedena električna energija koristi se za opskrbu postrojenja.

© 2017 Reneteh Ogulin d.o.o.

info@reneteh.eu

Homepage         Contact