RASPLINJAVANJE

Rasplinjavanje je termo-kemijska reakcija u kojoj se naglo zagrijava ulazni materijal bez pristustva kisika, prilikom čega nastaju ugljikovi lanci, a time u krutom stanju ulazni materijal pretvori u plin. Nastali plin koristi se kao gorivo za pogon motora u kogeneracijskim jedinicama, koje su u kombinaciji za proizvodnju električne i toplinske energije.

Električna energija se isporučuje distribucijskom sustavu.

Toplinska energija proizvedena je kao nusproizvod električne energije.