KOGENERACIJA

Kombinacija motora s unutarnjim izgaranjem i električnog generatora upotrebljena za proizvodnju električne i toplinske energije.

Kogeneracija je termodinamički učinkovito korištenje goriva.
U odvojenoj proizvodnji električne energije, dio energije ostaje ne iskorišten, ali u kogeneraciji i toplinska energija se iskorištava.

© 2017 Reneteh Ogulin d.o.o.

info@reneteh.eu

Homepage         Contact