RENETEH OGULIN d.o.o.

Reneteh Ogulin d.o.o.

Kogeneracijska elektrana na biomasu.

Kogeneracija je kombinirana proizvodnja električne i toplinske energije pomoću električnog generatora i motora s unutarnjim izgaranjem.

Električna energija se isporučuje distribucijskom sustavu.

Toplinska energija proizvedena je kao nusproizvod električne energije.

Sjedište i proizvodnja nalaze se u industrijskoj zoni u Ogulinu, Hrvatska.