DRVENA SJEČKA

Drvena sječke, od tvrdog drveta, koristi se u procesu rasplinjavanja (pirolize).

To je naš glavni proizvod kod proizvodnje električne i toplinske energije.

© 2017 Reneteh Ogulin d.o.o.

info@reneteh.eu

Homepage         Contact